Om

Om Hornsyld-Bråskov Antenneforening

 

Antenneforeningens formål er at eje og drive fællesantenneanlæg for private installationer i området Hornsyld - Bråskov og varetage driften af anlægget, desuden at drive et bredbåndskabelanlæg med returveje og kapacitet til brug for datatransmission.

 

Ved offentligt distribuering af radio & tv signaler, skal der indgåes særlige aftaler med Copy-Dan & Koda - Gramex for afregning af afgifter til rettighedshaverne.

 

Det påhviler ejer/ administrator selv at indgå en sådan aftale.

 

Ved kanalomlægningen hvor tv-kanaler skifter plads i grund,- mellem- og fuldpakken, - anbefales det alle, at genindlæse tv-kanalerne, uanset om det er et nyt eller gammelt Tv.

 

 

Forretningsorden

Se forretningsorden

 

Vedtægter

Se foreningen vedtægter

 

 

Samarbejde

Hornsyld-Bråskov antenneforening har underskrevet en Gigaspeed aftale med YouSee, om opgradering af byens net samt forsyning af internet og tv de næste 5 år. Aftalen er forhandlet gennem de sidste mange

måneder, med stor fokus på at sikre byens borgere nye produkter, større valgfrihed, samt et fibernet der modsvarer fremtidens krav til internet og tv.

 

Gigaspeed betyder, at vi med teknisk opgradering af vores anlæg, fremtidssikrer vores net med hurtigt og stabilt højhastighedsbredbånd, med hastigheder op til 1Gbit (1000 Mbit) og senere endnu højere hastigheder.

 

Vi ønsker at tilbyde vores medlemmer mulighed for, at gøre valget af produkter så frit, at medlemmerne

selv kan sammensætte deres sortiment af digitale ydelser til de bedste priser. Eksempelvis imødekommer vi nu også en voksende efterspørgsel på bredbånd uden tv. Bestyrelsens målsætning er ligeledes at være på

forkant med udviklingen og vi er, med den kommende opgradering, klar til at konkurrere med andre udbydere.

Vores aftale med YouSee vil i fremtiden, også åbne op for nye fordele for byens borgere i form af samlerabatter og mange teknologiske muligheder.

 

 

Bestyrelsen

 

Formand

Jens Peter List

Søndergade 10

Tlf.: 20 80 13 21

formand@hornsyld-antenneforening.dk

 

Næstformand

Rolf Jensen

Tværvej 21

Tlf.: 22 98 59 33

naest@hornsyld-antenneforening.dk

Sekretær

Michael Straube

Lindevej 14A

Tlf.: 25 54 02 30

sek@hornsyld-antenneforening.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Lars Rosenkrands

Kildevangen 3

Tlf.: 40 31 31 01

teknik@hornsyld-antenneforening.dk

Kasserer

Marianne Nørager

Horsyld-Antenneforening

Nørremarksvej 3

8783 Hornsyld

Tlf.: 28 74 72 11

kasserer@hornsyld-antenneforening.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Kenneth Rasmussen

Tværvej 7

Tlf.: 20 48 82 83

best@hornsyld-antenneforening.dk

Hornsyld - Bråskov Antenneforening